Telefoonnummer: 06 22 40 99 06

Geld besparen!

 

 

Tips om geld te besparen

 

 

      Zorg ervoor dat je het geld bij elkaar hebt gespaard. 


      Door financiële problemen tijdens de rijopleiding zijn sommige leerlingen helaas genoodzaakt de opleiding tijdelijk te beëindigen.

      De kosten en energie die je in de lessen hebt gestopt, gaan dan voor een grootdeel verloren. Want alles wat je hebt

      geleerd, zul je na het hervatten van de rijopleiding moeten herhalen. Dat kost extra tijd, en… tijd is geld!

 

      Zorg voor een goed, regelmatig lesrooster.


      Les liever niet één uur per week of, erger, soms meerdere weken niet! Je begint dan iedere keer opnieuw als je de lesauto in stapt.

      Het rijden wordt dan geen automatisme. Je vergeet de leerstof immers snel als je dit niet vaak herhaalt. Als je wekelijks twee of meer

      uren lest, verloopt het leerproces het snelst.

 

      Neem de theorie goed door vóór aanvang van elke praktijkles.


      Begin gelijk met het leren van je theorie! Wanneer je je theorie leert zal dat het leerproces in de praktijk versnellen.Voorbeeld: wanneer

      je een kruispunt of een afslag nadert zonder de regels te kunnen toepassen, kun je niet besluitvaardig handelen. Je opleiding stagneert

      daardoor! De instructeur moet de regels telkens uitleggen. Leer je theorie goed want de meeste fouten tijdens het examen

      komen door gebrek aan theoriekennis.

 

      Onze opleidingsmethode en begeleiding zijn van zeer groot belang.


      Wij bouwen de rijopleiding op in stappen. Dat wil zeggen: alle onderdelen worden per stap te worden aangeleerd. En daardoor

      zal het leerproces het snelst verlopen.

 

      Maak tijd vrij voor de rijlessen!


      Iedereen heeft het tegenwoordig erg druk met school, werk, sporten, kinderen en hobby’s. Daardoor ontbreekt er soms voldoende

      tijd voor de rijlessen. Bedenk wel dat de rijopleiding een zware opleiding is, waar veel tijd en aandacht aan geschonken moet worden.

      Zorg er daarom voor dat je uitgerust aan je les begint!

 

      Wij zorgen ervoor dat de lessen vooruit gepland worden.


      Als je weinig tijd beschikbaar hebt, is het verstandig om een rooster te maken in overleg met ons. Dan zorg je voortijdig dat er een

      bepaalde frequentie in de lesuren zit. Je voorkomt hiermee dat je sommige weken niet kunt rijden doordat de agenda van jezelf of

      de agenda van ons is volgeboekt.

 

      Neem zoveel mogelijk lessen overdag!


      Overdag zijn de verkeersomstandigheden anders dan ’s avonds. Het is drukker met fietsers, vrachtauto’s, schoolgaande kinderen

      en voetgangers. En dat zijn nu juist de weggebruikers die veel verkeersinzicht eisen! Als je aan het begin van je opleiding met

      voertuigbeheersing bezig bent, is ’s avonds lessen niet zo’n probleem. Maar als je gevorderd bent is het lessen overdag productiever

      dan ’s avonds. Vergeet niet dat het examen ook overdag op een doordeweekse dag wordt afgenomen. Dat neemt niet weg dat het wel

      goed is als je ook in het donker en onder andere weersomstandigheden een aantal keren hebt gelest. Als de tijd van het jaar dat

      tenminste toelaat! Kortom, plan de meeste lessen doordeweeks en overdag!

 

 

      Maak na afloop van de les thuis een samenvatting van het geleerde.


      Een voorbeeld: Je hebt net leren fileparkeren. Je leert op wat voor momenten je moet insturen, terugsturen, hoe je moet kijken, enzovoort.

      Als je na twee uur lessen niets doet met die leerstof, is de kans groot dat je een gedeelte van het geleerde vergeet. Werk daarom direct je

      lesstof uit wanneer je thuiskomt en lees het resultaat een aantal keren per week door. Doe dit ook vlak voor je de lesauto weer in stapt.

      Leren is herhalen, herhalen, herhalen totdat er eenblijvende gedragsverandering heeft plaatsgevonden!

 

      Vraag of je met andere leerlingen mag meerijden of let goed op wanneer je thuis gebracht word.


      Je zult dan zien dat anderen vaak dezelfde fouten maken als jij. Van die fouten kun je veel leren. Ook word je je bewuster van het examengebied

      waar je over het algemeen lest. Als je meerijdt, sla je die omgeving beter op dan wanneer je zelf aan het lessen bent.

      Dus niet gelijk dat mobieltje pakken!!!

 

      Probeer zo veel mogelijk te praten met bekenden die ook aan het lessen zijn.


      Je kunt dan elkaars ervaringen delen, met als doel ervan te leren en jezelf te verbeteren.